Termeni și condiții

I. Despre site și utilizarea sa

Site-ul https://www.misiuneamgm.ro este proprietatea Asociației Misionând Generația de Mâine (cunoscută ca și Asociația MGM), persoană juridică română, identificată prin CUI 42842128, având sediul social în comuna Dumbrăveni, nr. 1468, strada Verești 727225, județul Suceava, email: contact@misiuneamgm.ro


Prezentul site pune la dispoziția vizitatorilor informații cu privire la beneficiarii și activitatea asociatiei MGM, la programele și la campaniile derulate de Asociația Misionând Generația de Mâine.

Site-ul conține știri, articole și alte materiale despre proiectele desfășurate de MGM pentru promovarea drepturilor copiilor, adulților și vârstnicilor.

Prin intermediul site-ului, utilizatorii pot efectua donații pentru beneficiarii proiectelor derulate de Asociația MGM.

Prin accesarea sau folosirea site-ului asociației MGM, în orice mod, inclusiv simpla vizitare a acestui site, dumneavoastră acceptaţi fără limitări, restricţii sau excluderi, termenii şi condiţiile de utilizare stabilite.

Supunem atenţiei dumneavoastră și faptul că informaţiile conţinute în Termeni şi Condiţii, trebuie să fie citite prin raportare și la alte documente disponibile pe site-ul asociației MGM, care tratează aspecte punctuale, precum Politica de confidenţialitate.

II. Drepturile de proprietate intelectuală asupra site-ului

Asociația Misionând Generația de Mâine (Asociația MGM) este proprietarul exclusiv al tuturor drepturilor de proprietate intelectuală asupra conținutului acestui site, inclusiv, dar fără a se limita la: articole, texte, fotografii, ilustrații, muzică, clipuri audio și video, mărci comerciale, modele, grafică.

Conţinutul acestui site nu poate fi reprodus, distribuit sau publicat sub nici o formă sau prin orice mijloace, fără acordul prealabil scris al Asociației Misionând Generația de Mâine. Nu aveţi dreptul să modificați, să vindeți, să distribuiți sau să creați lucrări derivate pe baza imaginilor și a informațiilor publicate pe acest site, în orice mod, fără aprobarea scrisă prealabilă din partea Asociației MGM, care poate fi obţinută trimiţând o solicitare la adresa de email: contact@misiuneamgm.ro. Aceste reguli se aplică tuturor utilizatorilor site-ului asociației MGM, garantând în aceste condiţii, un drept neexclusiv, netransferabil şi limitat de accesare şi utilizare a site-ului MGM.

Asociația MGM își rezervă dreptul, la propria discretie, să modifice sau să înlocuiasca acești ,,Termeni și Conditii” prin postarea termenilor actualizați pe site. Este responsabilitatea dumneavoastră să verificați periodic Termenii și Condițiile de Utilizare pentru eventualele modificări, iar utilizarea în continuare reprezintă acceptarea acestor modificări.

III. Materiale furnizate şi reguli de utilizare a acestora

Sunteți de acord să vă asigurați că toate materialele pe care le trimiteți sau le încărcați pe acest site sunt legale, decente și veridice, respectă toate legile și reglementările, nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală sau alte drepturi ale noastre sau ale unei terțe părți, nu sunt defăimătoare, înșelătoare sau în alt mod inacceptabil și fără erori sau viruși. Sunteți și rămâneți în orice moment singurul responsabil pentru materialele furnizate de dvs. Sunteți de acord să nu utilizați acest site pentru a publica informații sau date personale referitoare la o terță parte.

Utilizând acest site, sunteți de acord:

să oferiți informații cu acuratețe, actuale și complete;
să nu copiaţi, multiplicaţi, distribuiţi, arhivaţi sau păstraţi, prin orice mijloace, inclusiv electronice, magnetice sau computerizate, materialele şi informaţiile existente pe acest site, fără acordul scris al asociației MGM;
să nu deranjați alți utilizatori ai site-ului sau ai unor site-uri afiliate sau de legătură;
să nu încărcați, publicați sau să transmiteți în oricare alt mod prin intermediul site-ului viruși sau alte fișiere disruptive sau distructive;
să nu întrerupeți sau să interferați cu securitatea site-ului sau să cauzați pagube în orice alt mod acesteia, sau materialelor, resurselor sistemului, parolelor sau rețelelor conectate sau accesibile prin intermediul site-ului sau al altor site-uri afiliate sau legate.

IV. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Confidenţialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal procesate prin intermediul acestui site constituie o prioritate pentru noi.

Prin intermediul site-ului MGM sunt colectate date cu caracter personal ale utilizatorilor care furnizează voluntar aceste informaţii prin completarea formularelor online de donații sau înscriere ca voluntar sau prin abonarea la newslettere.

Atunci când este necesar, vă vom solicita informații care vă identifică personal sau care ne oferă posibilitatea de a vă contacta. Aceste informații sunt utilizate pentru alcătuirea unor statistici generale și observarea celor mai vizitate pagini. În cazul în care ați făcut o donație către asociația noastră vom stoca datele furnizate de dumneavoastră și, cu acordul dumneavoastră, le vom folosi pentru a vă notifica despre activitatea Asociației MGM.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE („Regulamentul general privind protecţia datelor” sau „GDPR”), Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a GDPR şi legislaţia naţională aplicabilă.

Detaliile privind prelucrarea de către Asociația MGM a datelor cu caracter personal, drepturile de care dispuneţi în raport cu modul de prelucrare a datelor de către noi, modalitatea de exercitare a drepturilor dumneavoastră reglementate prin Regulamentul UE 2016/649, precum şi alte informaţii relevante cu privire la acest aspect sunt disponibile în Politica de confidențialitate. Prin livrarea oricăror date personale pe acest site, sunteți de acord că aceste date vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile Politicii noastre de confidențialitate.

Asociația MGM se obligă să nu facă publice datele cu caracter personal pe care le furnizaţi prin intermediul site-ului MGM şi să nu le divulge unei părţi terţe, dacă aceasta nu se află printre partenerii agreaţi, decât în condițiile impuse de lege.

Folosim datele dumneavoastră personale în următoarele scopuri:

pentru a ne asigura că site-ul nostru este util;
pentru a ne ajuta să îmbunătățim site-ul conform cererilor dumneavoastră;
pentru a vă putea trimite informațiile pe care le-ați solicitat și a vă ține la curent cu activitățile desfășurate de către Asociația MGM;

Asociația MGM nu-şi asumă responsabilitatea pentru situaţiile în care vă publicaţi adresa sau orice date cu caracter personal din proprie iniţiativă, într-un mesaj public, pe oricare dintre paginile site-ului.

V. Donaţiile online (plata prin card) efectuate prin intermediul site-ului.

Prin intermediul site-ului misiuneamgm.ro puteți efectua donații pentru copiii beneficiari ai programelor derulate de Asociația MGM.

Prin completarea dumneavoastră oricărui formular de pe site, dumneavoastră consimțiți să vă înregistrăm în baza noastră de date.

Procesarea donațiilor efectuate online, cu cardul, se face prin serviciul de procesare plăți online oferit de Stripe Payments și Paypal.

Întreaga responsabilitate privind procesarea donațiilor online revine Stripe Payments, Paypal și băncilor/instituțiilor financiare emitente ale cardurilor utilizate de dumneavoastră.

VI. Limitele răspunderii Asociației MGM.

Site-ul poate conține legături către site-uri web și resurse care nu sunt proprietatea Asociației MGM.

Asociația MGM nu are niciun control asupra acestor site-uri web și a resurselor găsite în acestea și, prin urmare, nu va fi răspunzătoare pentru disponibilitatea acestor site-uri web, nici pentru conținutul, publicitatea, serviciile, software-ul, informațiile sau alte materiale disponibile pe sau prin aceste site-uri web. Asociația MGM nu este răspunzătoare pentru pagubele survenite, eventualele efecte negative asupra utilizatorului sau alte daune morale și patrimoniale cauzate sau legate de orice conținut, publicitate, servicii, software, informații sau alte materiale disponibile pe sau prin intermediul acestor site-uri web. Asociația MGM nu este răspunzătoare pentru funcționalitatea sau performanțele, de exemplu, a software-ului descărcat de pe aceste site-uri sau pentru încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală sau a altor drepturi care apar prin aceste site-uri sau prin utilizarea acestor site-uri web. Accesând site-urile indicate, confirmați că ați înțeles posibilele consecințe ale accesării site-urilor indicate și acceptați termenii și condițiile enunțate mai sus.